18_1374831661403_l

LHT330

Liên hệ!

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

total length 2.6-3.8m
n.w 10kg
length/engine to connector 1075m
matched engine 1E36F-2A
discharging capacity 33cc
petrol tank capacity 0.8l
max.power0.9/6500