c12

C12

Liên hệ!

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Chiều dài tổng thể 505mm

Trọng lượng 355g