Máy cắt cỏ đeo vai

 • Máy cắt cỏ CG460

  trên 5

  Matched Engine :                                            HA46
  Displacement(cc) :                                          42.7
  Max. Power(kw/r/min) :                               1.1/7000
  Cutting Width(mm) :                                     415
  Blade Length(mm) :                                       255
  Net Weight(kg) :                                              8.3
  Whole package (mm) :                                   1840X310X265(108)
  Loading QTY.(1×20’):                                     280

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG260B

  trên 5

  gasoline grass cutter

  gasoline grass cutter specifications:

  Matched Engine : 1E34F
  displacement(cc) : 25.4
  Max. Power(kw/r/min) : 0.75/7500
  Mix fuel ratio : 25:1
  Cutting Width(mm) : 415
  Blade Length(mm) : 255
  Net Weight(kg) : 6.3
  Engine package (mm) : 325x240x360
  Shaft package (mm) : 1660x105x110
  whole package (mm) : 1825x265x258/108
  Loading QTY.(1×20’): 308/650

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG260EF

  trên 5

  gasoline engine lawn trimmer

  gasoline engine lawn trimmer specifications:

  Matched Engine : 1E34F
  Displacement(cc) : 25.4
  Max. Power(kw/r/min) : 0.75/7500
  Mixed Fuel Ratio : 25:1
  Net Weight(kg) : 5.3
  Overall package(mm) : 1072X250X310/120
  Loading QTY.(1×20’): 600

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG328

  trên 5

  gasoline power weed eater

  gasoline power weed eater specifications:

  Matched Engine : 1E36F
  Displacement(cc) : 30.5
  Max. Power(kw/r/min) : 0.81/6000
  Mixed Fuel Ratio : 25:1
  Blade Length(mm) : 305
  Net Weight(kg) : 7
  Engine Package(mm) : 300X260X290
  Shaft Package(mm) : 1590X102X102
  Loading QTY.(1×20’): 700

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG411

  trên 5

  shoulder type gasoline lawn trimmer

  shoulder type gasoline lawn trimmer specifications:

  Matched engine: 1E40F-6

  Displacement(cc): 40.2

  Max.power(kw/r/min): 1.45/7000

  Mixed fuel raio: 25:1

  Blade length(mm): 305

  Net weight(kg): 7.2

  Engine package(mm): 300x260x290

  Shaft package(mm): 1590x102x102

  Loading QTY.(1X20′): 700

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG415

  trên 5

  gasoline engine grass trimmer

  gasoline engine grass trimmer specifications:

  Matched engine: 1E40F-3B

  Displacement(cc): 41.5

  Max.power(kw/r/min): 1.47/7000

  Maxed fuel rato: 25:1

  Blade length(mm): 305

  Net weight(kg): 7.2

  Engine package(mm): 300x260x290

  Shaft package(mm): 1590x102x102

  Loading QTY.(1X20′): 700

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG430/520

  trên 5

  gasoline engine brush cutter

  gasoline engine brush cutter specifications:

  Matched Engine : 1E40F-5A/1E44F-2A
  Displacement(cc) : 42.7/51.7
  Max. Power(kw/r/min) : 1.25(1.4)/6500
  Mixed Fuel Ratio : 25:1
  Cutting Width(mm) : 415
  Blade Length(mm) : 255
  Net Weight(kg) : 7.75/7.7
  Engine package(mm) : 325X240X360
  Shaft package(mm) : 1660X105X110
  Overall package(mm) : 1820X265X258/108
  Loading QTY.(1×20’): 308/650

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG431

  trên 5

  4 stroke gasoline engine lawn cutter

  4 stroke gasoline engine lawn cutter specifications:

  Matched Engine : 139F
  Displacement(cc) : 31
  Max. Power(kw/r/min) : 0.7/6500
  Cutting Width(mm) : 415
  Blade Length(mm) : 255
  Net Weight(kg) : 8.3
  Whole package (mm) : 1825X265X258/108
  Loading QTY.(1×20’): 308

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG435

  trên 5

  4 stroke gasoline engine lawn trimmer

  4 stroke gasoline engine lawn trimmer specifications:

  Matched Engine :                                              140FA
  Displacement(cc) :                                            37.7
  Max. Power(kw/r/min) :                                 1.0/6500
  Cutting Width(mm) :                                       415
  Blade Length(mm) :                                         255
  Net Weight(kg) :                                               7.9
  Whole package (mm) :                                    1830X267X262/112
  Loading QTY.(1×20’):                                      288

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG450

  trên 5

  41.4cc shoulder type power strimmer

  41.4cc shoulder type power strimmer specifications:

  Matched Engine : CG450.1
  Displacement(cc) : 41.4
  Max. Power(kw/r/min) : 1.5/7000
  Mixed Fuel Ratio : 25:1
  Cutting Width(mm) : 415
  Blade Length(mm) : 255
  Net Weight(kg) : 8.5
  Engine package(mm) : 340X320X330
  Shaft package(mm) : 1670X125X110
  Overall package(mm) : 1820X270X321/108
  Loading QTY.(1×20’): 280/600

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi T200

  trên 5

  shoulder type gasoline brush cutter

  shoulder type gasoline brush cutter specifications:

  Matched engine: T200

  Displacement(cc): 39

  Max.power(kw/r/min): 1.1/7500

  Blade length(mm): 305

  Net weight(kg): 7.8

  Engine package(mm): 300x260x290

  Shaft package(mm): 1590x102x102

  Loading QTY.(1X20′): 700

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi TB430/520

  trên 5

  gasoline engine brush cutter

  gasoline engine brush cutter specifications:

  Matched engine: TB43/52

  Displacement(cc): 42.7/51.7

  Max.power(kw/r/min): 1.25(1.4)/6500

  Mixed fuel ratio: 25:1

  Cutting width(mm): 415

  Blade length(mm): 255

  Net weight(kg): 7.9/8

  Whole package(mm): 1825x265x258/108

  Loading QTY.(1X20′): 308

  Liên hệ!