Máy cắt cỏ

 • Máy cắt cỏ CG460

  trên 5

  Matched Engine :                                            HA46
  Displacement(cc) :                                          42.7
  Max. Power(kw/r/min) :                               1.1/7000
  Cutting Width(mm) :                                     415
  Blade Length(mm) :                                       255
  Net Weight(kg) :                                              8.3
  Whole package (mm) :                                   1840X310X265(108)
  Loading QTY.(1×20’):                                     280

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi BG328

  trên 5

  Cung cấp máy cắt cỏ đeo lưng BG328 giá thành rẻ, chất lượng cao, liên hệ ngay để được tư vấn & báo giá tốt nhất

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi BG328A

  trên 5

  Cung cấp máy cắt cỏ đeo lưng BG328A giá thành rẻ, chất lượng cao, liên hệ ngay để được tư vấn & báo giá tốt nhất

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi BG330/430/520

  trên 5

  Cung cấp máy cắt cỏ đeo lưng BG330/430/520 giá thành rẻ, chất lượng cao, liên hệ ngay để được tư vấn & báo giá tốt nhất

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi BG330A/430A/520A

  trên 5

  Cung cấp máy cắt cỏ đeo lưng BG330A/430A/520A giá thành rẻ, chất lượng cao, liên hệ ngay để được tư vấn & báo giá tốt nhất

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi BG330T/430T/520T

  trên 5

  Cung cấp máy cắt cỏ đeo lưng BG330T/430T/520T giá thành rẻ, chất lượng cao, liên hệ ngay để được tư vấn & báo giá tốt nhất

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi BG431

  trên 5

  Cung cấp máy cắt cỏ đeo lưng BG431 giá thành rẻ, chất lượng cao, liên hệ ngay để được tư vấn & báo giá tốt nhất

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi BG435

  trên 5

  Cung cấp máy cắt cỏ đeo lưng BG435 giá thành rẻ, chất lượng cao, liên hệ ngay để được tư vấn & báo giá tốt nhất

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi BG490

  trên 5

  knapsack gasoline engine lawn trimmer

  knapsack gasoline engine lawn trimmer specifications:

  Matched Engine : 142F
  Displacement(cc) : 49
  Max. Power(kw/r/min) : 1.2/6800
  Fuel Tank Capacity(L): 1.2
  Blade Length(mm): 255
  Cutting Width(mm): 415
  Net Weight(kg): 11
  Engine Package(mm): 310X340X560
  Shaft Package(mm): 1630X100X100
  Loading Qty (1×20’ ): 450

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi BG490

  trên 5

  Cung cấp máy cắt cỏ đeo lưng BG490 giá thành rẻ, chất lượng cao, liên hệ ngay để được tư vấn & báo giá tốt nhất

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG260B

  trên 5

  gasoline grass cutter

  gasoline grass cutter specifications:

  Matched Engine : 1E34F
  displacement(cc) : 25.4
  Max. Power(kw/r/min) : 0.75/7500
  Mix fuel ratio : 25:1
  Cutting Width(mm) : 415
  Blade Length(mm) : 255
  Net Weight(kg) : 6.3
  Engine package (mm) : 325x240x360
  Shaft package (mm) : 1660x105x110
  whole package (mm) : 1825x265x258/108
  Loading QTY.(1×20’): 308/650

  Liên hệ!
 • Máy cắt cỏ Dinyi CG260EF

  trên 5

  gasoline engine lawn trimmer

  gasoline engine lawn trimmer specifications:

  Matched Engine : 1E34F
  Displacement(cc) : 25.4
  Max. Power(kw/r/min) : 0.75/7500
  Mixed Fuel Ratio : 25:1
  Net Weight(kg) : 5.3
  Overall package(mm) : 1072X250X310/120
  Loading QTY.(1×20’): 600

  Liên hệ!